بانک ایده چیست؟

بانک ایده مدرسه باران مهر

مدرسه باران مهر همیشه تلاش کرده است تا بهترین کیفیت آموزشی را نسبت به سایر مدارس ارائه کند. با این حال همیشه آماده دریافت ایده های نو و خلاقانه است تا بتواند سطح کیفی آن را بیش از پیش افزایش دهد.

باران مهر دست دوستان و همیارانی که همگام با مدرسه تلاش می کنند که به این هدف برسند می فشارد و همیشه قدردان ایشان خواهد بود.

برای این که پیشنهادات سازنده شما اجرایی شود، می توانید از طریق تکمیل فرم مقابل "ایده" خود را همراه با "راه کار اجرایی" آن برای ما ارسال نمایید. ایده هایی که راه کار اجرای منطقی و در دسترسی داشته باشند پس از بررسی و همفکری کارشناسان مدرسه، اعضاء انجمن و در نهایت با تایید مدیریت مدرسه عملیاتی خواهند شد.

پس از ثبت ایده و بررسی آن از طرف مدرسه نتایج بررسی به شما اطلاع رسانی خواهد شد.

پیشاپیش از همکاری شما برای مشارکت در رشد کیفی و کمی مدرسه دخترانه باران مهر سپاس گزاریم.

شما نیز ایده خلاقانه‌ی خود را مطرح نمایید
*
*
*
*
Captcha: Click to replace the verification code picture! click to refresh the Captcha image.
گزیده‌ی تصاویر
اخبار و رویدادها
پیوندهای مفید